All Winners (Players)
Season Award winner Born Birthplace Drafted by
2017-2018 1.33 Roman Bobariko (G) 1993 Gomel, BLR
2016-2017 1.57 Maxim Samankov (G) 1989 Novopolotsk, BLR
2015-2016 1.48 Igor Brikun (G) 1986 Novopolotsk, BLR
2014-2015 1.48 Leonid Grishukevich (G) 1978 Minsk, BLR
2013-2014 1.74 Maxim Malyutin (G) 1988 Yaroslavl, RUS
2012-2013 1.20 Dmitri Milchakov (G) 1986 Minsk, BLR
2011-2012 1.20 Dmitri Milchakov (G) 1986 Minsk, BLR
2010-2011 1.69 Dmitri Milchakov (G) 1986 Minsk, BLR
2009-2010 1.55 Sergei Shabanov (G) 1974 Minsk, BLR
2008-2009 1.68 Stepan Goryachevskikh (G) 1985 Nizhnekamsk, RUS