Team Information and Facts
2004-2005 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Seasons
1. Fumitaka Miyauchi (D) 420 24 70 94 0.224 50 1991-2006 15
2. Yutaka Kawaguchi (D) 359 39 102 141 0.393 127 1996-2006 10
3. Hiroyuki Miura (D) 317 15 37 52 0.164 110 1994-2006 12
4. Chris Yule (C) 309 187 167 354 1.146 266 1994-2006 11
5. Keiji Sasaki (F) 288 33 75 108 0.375 160 1997-2007 10
6. Shuji Masuko (F) 288 41 38 79 0.274 176 1997-2006 9
7. Yuichi Sasaki (D) 282 11 75 86 0.305 112 1994-2006 12
8. Takahito Suzuki (RW) 250 112 164 276 1.104 215 1998-2006 7
9. Tomohiko Uchiyama (LW) 200 58 59 117 0.585 118 1999-2006 7
10. Kazuyoshi Yamaguchi (D) 173 6 21 27 0.156 58 2000-2006 5
11. Toru Kamino (F) 126 24 26 50 0.397 89 2002-2006 4
12. Joel Prpic (C) 119 57 111 168 1.412 602 2002-2006 4
13. Yosuke Kon (C) 109 49 54 103 0.945 238 2003-2006 3
14. Takayuki Kobori (D) 107 7 27 34 0.318 74 2003-2006 3
15. Ryan Fujita (C) 104 49 74 123 1.183 198 2003-2006 3
16. Kei Tonosaki (LW) 90 17 12 29 0.322 14 2001-2006 5
17. Naoya Kikuchi (G) 82 - - - - - 2003-2006 3
18. Masahiro Kawamura (D) 78 10 29 39 0.500 62 2003-2006 3
19. Tomohito Kobayashi (RW) 75 15 28 42 0.560 70 2003-2005 2
20. Chris Bright (RW) 73 40 49 89 1.219 134 2003-2005 2
21. Sho Sato (LW) 65 23 17 40 0.615 66 2003-2006 3
22. Daisuke Obara (C) 59 16 16 32 0.542 28 2004-2006 2
23. Ryuichi Kawai (D) 59 4 10 14 0.237 22 2003-2006 3
24. Koichi Yamazaki (D) 49 3 12 15 0.306 40 2003-2005 2
25. Koji Kayamori (F) 47 5 13 18 0.383 36 2003-2006 3
26. Dai Ishiguro (F) 41 7 8 15 0.366 16 2003-2006 3
27. Tomohito Okubo (D) 40 2 11 13 0.325 10 2003-2005 2
28. Shiro Matsumoto (G) 20 - - - - - 1997-2006 8
29. Tetsuo Setaka (C) 5 4 1 5 1.000 10 2004-2005 1
30. Kazuhito Katayama (G) 5 - - - - - 2004-2006 2
31. Takuma Saito (D) 3 0 0 0 0.000 0 2003-2005 2