All Winners (Team Staff)
Season Award winner Born Birthplace
2018-2019 Jen-Hung Huang 1984
Man-Ching Lee 1969
Wei-Chu Liao 1993
An-Chung Yin 1979
2017-2018 Thamar Gimenez 1969
Raul Liebana 1977
Eduardo Martinez 1968
Koldo Saenz 1968
Christian Yngve 1963
2016-2017 Andres de la Garma 1988
Joaquin de la Garma 1953
Juan Pablo Rojas 1992