Team Information and Facts
2004-2005 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Seasons
1. Ruslan Svyrydov (D) 19 1 1 2 0.105 49 2004-2008 4
2. Vitali Kirichenko (F) 16 3 1 4 0.250 14 2002-2005 3
3. Viktor Andrushchenko (F) 16 2 1 3 0.188 40 2002-2005 3
4. Olexei Koval (F) 16 2 0 2 0.125 16 2002-2005 3
5. Pavlo Borysenko (D) 15 5 5 10 0.667 14 2004-2007 3
6. Yegor Yegorov (F) 15 2 3 5 0.333 8 2004-2007 3
7. Alexander Mikolenko (F) 15 2 2 4 0.267 12 2004-2007 3
8. Roman Blagoy (RW/LW) 15 2 0 2 0.133 6 2004-2007 3
9. Olexei Voytsekhovsky (F) 15 1 0 1 0.067 10 2003-2006 3
10. Artyom Neverov (D) 15 0 0 0 0.000 18 2004-2007 3
11. Alexander Romanenko (D) 13 3 2 5 0.385 8 2004-2007 3
12. Pavel Kozhokin (D) 13 1 0 1 0.077 10 2004-2007 3
13. Yevgeni Onischenko (F) 11 1 0 1 0.091 16 2003-2005 2
14. Yegor Rufanov (F) 11 0 1 1 0.091 18 2003-2005 2
15. Vladimir Aleksyuk (D) 11 0 1 1 0.091 32 2004-2007 3
16. Pavel Bolshakov (C) 11 0 0 0 0.000 2 2003-2005 2
17. Dmitri Nayda (F) 10 2 0 2 0.200 10 2004-2007 3
18. Valery Dovbysh (F) 10 0 1 1 0.100 20 2004-2006 2
19. Mykola Voroshnov (G) 9 - - - - - 2002-2005 2
20. Oleg Denisenko (D) 5 1 1 2 0.400 16 2004-2005 1
21. Alexander Proskurin (F) 5 0 1 1 0.200 0 2004-2005 1
22. Sergei Gavrilyuk (G) 3 - - - - - 2003-2005 2